آموزشگاه نقاشی مدرن آیش

گالری آیش

آموزش نقاشی مدرن

سبک شناسی

ترکیب بندی .. کادر کمپوزوسیون .. پرسپکتیو

اصول و مبانی طراحی و اتود کارهای مدرن بسته به سبک مورد نظر

اصول و مبانی رنگ شناسی پایه + اصول رنگ در سبک مورد نظر

فرم های پایه ... خطوط .. حجم شناسی ( بسته به سبک)

اموزش تخصصی کپی آثار هنری

کار با ابزار

 

کلاسها به صورت انفرادی

هر جلسه 1 ساعت

از شنبه تا چهارشنبه

5 الی 9 شب

معمولا طول دوره آموزش بسته به پیش زمینه هنرجو از نقاشی دارد.

آموزش از صفر و پایه تقریبا 12 جلسه

دو الی سه جلسه تئوری و الباقی کلاس های عملی

www.Ayeshco.ir

09135526851

031-32202923

آدرس : اصفهان - چهارباغ عباسی - مجتمع تجاری چهارباغ - طبقه همکف - واحد 28