کوبیسم ، کوبیسم معاصر و تفاوت آن با کوبیسم پست مدرن

کوبیسم
کوبیسم دریافتی متفاوت از حجم ها ، اجسام و المان هایی است که نقاش از آن انگاره هایی در ذهن دارد.
بر خلاف سبک های انقلابی که عموما بر پایه فرم رنگ و یا دگر گونی این اجزاست کوبیسم تلاش دارد که برداشت نقاش از تصویری انتزاعی بر اساس حجم را پیاده کند. حجمی که نقاش و تصویر گر از آن انتزاعی در ذهن دارد.
کوبیسم معاصر بر آن است که چیستی المان مورد نظر را باکمی ابهام و یا تشویش بر پایه انتزاع حجمی بیان کند . نگاره هایی که عملا با بیان و به تصویر کشیدن حجم و المانی مبهم بیننده را وادار به دریافتی متفاوت از واقعیت می کند. کوبیسم اولیه همانند کارهای نخستین پیکاسو بر خلاف کوبیسم معاصر فقط به اجرای تکنیک حجم گرایی اغراق آمیز و بدون در نظر گرفتن نوع دریافت بیننده پا فشاری می کرد.
اما با تکامل کوبیسم در دوره صورتی پیکاسو حجم ها معنی یافته و با ساماندهی متناسب با مضمون به کار می رفت.
تصویری که از تابلو ی دوشیزگان آوینیون می بینیم بیانگر آن است که حجم ها با غراق منطقی و معنا دار در پی رساندن حرفی است.. بر خلاف نخستین کوبیسم های به تصویر کشیده شده توسط پیکاسو که عملا صرفا برای نشان دادن توجه به حجم ها بدون معنا است.
کوبیسم در دوره متاخر پس از بلوغ و کمال همانند دیگر سبک ها ی به کمال رسیده ثبات خود را حفظ کرده ولی با توجه به گرایشات زیبا شناختی هنرمندان پست مدرن می توان گفت کوبیسم پست مدرن راه خود را از کوبیسم معاصر جدا کرده و مسیری متفاوت را برگزیده. آنچنان که حجم ها معمولا با پرسپکتیو ثابت ، غیر پویا و تک نقطه ای در مرکز تابلو  ، رنگ های به شدت قوی و خالص و بردرها و خطوط همگرای زخیم شیوه ای متفاوت را انتخاب کرده است.
کوبیسم پست مدرن آنچنان شبیه پاپ آرت و هنر خیابانی عمل کرده که تفکیک دقیق آن ها از هم بدون شناخت از هر دو سبک کمی زمان بر است.
به زبانی دیگر کوبیسم حالتی فانتزی تری نسبت به کوبیسم اولیه و معاصر گرفته ولی همچنان به حجم گرایی سنتی کوبیسم بلوغ یافته پای بند است.
کوبیسم پست مدرن با کادر های متعارف تر و قطع بندی های مربع به دلیل ثبات پرسپکتیو غالبا اجرا می شود.
در نگاه مقایسه بین کوبیسم نسل اول و کوبیسم پست مدرن یا به بیانی دیگر کوبیسم فانتزی ، کوبیسم پست مدرت آنچنان دچار دگردیسی و استحاله گشته که سخت می توان کوبیسم فانتزی را بدون شناخت هر انشعابی بلوغ یافته از کوبیسم نسل اول دانست.
گالری آیش  

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...