نقاشی مدرن ، مفاهیم و تفاوت آن با نقاشی کلاسیک

نقاشی مدرن چیست؟

تفاوت نقاشی کلاسیک با نقاشی مدرن کدام است؟

وجه تمایز نقاشی مدرن با پست مدرن در چیست؟

نقاشی مدرن را می توان انقلابی کاملا جهش یافته از نقاشی کلاسیک دانست.

بر خلاف تاریخ شناسان هنری که نقاشی مدرن را از شروع قرن بیستم به بعد تحلیل می کنند در واقع نیای نقاشی مدرن از دوره دریافتگرایی یا امپرسیونیسم در اوایل قرن 18 شروع می شود.

در یک بحث خلاصه می توان گفت اولین انشعاب مدرن از نقاشی کلاسیک که شامل نقاشی های رئال ، نچورال ، و همچنین رمنس , انقلاب نقاشان دریافتگرا بود.

به بیانی دیگر نقاشان دریافتگرا با تاکید بر دریافت ذهنی خود از محیط پیرامون و انچه که از محیط برداشت می کنند شروع به پایه گذاری اولین بنای نقاشی مدرن را کردند

نقاشی مدرن بر خلاف اسم خود ک عملا نشان دهنده قرن بیست و یکم است ریشه در سالهای بسیار دورتری دارد

نقاشان امپرسیونیسم با کنار گذاشتن تکنیک ها و اجراهای دقیق جز به جز که در نقاشی کلاسیک می رفت پا به عرصه نشان دادن مفاهیم مدنظر خود فارغ از قید و بند های دست و پا گیر گذاشتنذ.

انها فارغ از اجرای دقیق کمپوزیسیون پرسپکتیو و رنگ در تلاش برای نشان دادن انچکه در ذهن نقاش می گذشت داشتند.

امپرسیونیسم اولین جرقه های انقلاب های بزرگتری همانند پسادریافتگرایی ، اکسپرسیونیسم و هیجان نمایی ، ابسترکشن و مکتب های کاملا دگرگون شده بود.

ازین رو برای شناخت دقیق نقاشی مدرن باید ابتدا نقاشی کلاسیک و سپس امپرسیونیسم را مطالعه کرد

امپرسیونیسم بر فرم پایبند و بر رنگ ها عملا دریافتگرانه عمل می کرد.

بخش 1

نقاشی مدرن

گالری آیش

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...